fbpx
Նշում

հանդուրժողականություն

«Ան/Հանդուրժողականությունը հայ գրականության մեջ» գրքի շնորհանդես

Սեպտեմբերի 12-ին «ԲՅՈՒՐՈ» ակումբում տեղի ունեցավ «Հանդուրժողականության և անհանդուրժողականության դրսևորումները հայ գրականության մեջ» գրքի շնորհանդեսը։ Աշխատությունում տեղ գտած 9 հոդվածները (հետազոտությունները) ներառում են ողջ հայ գրականությունը՝ սկսած հինգերորդ դարի պատմիչներից մինչև նորագույն շրջանը։ «Նախորդ 20 տարիների ընթացքում հայ հասարակությունը բաժանվել էր արժեքային կղզյակների՝ առաջադեմ և պահպանողական։ Ինձ համար անհասկանելի էր, թե արդյոք կարող է լինել…