fbpx
Նշում

թունդ

Պադրէ | լուսնի հակառակ կողմը չլուսավորվեց

կայծ   ձեռքդ հպիր ձեռքիս, կտրուկ, նրանք հիմա նման են կայծքարի` ակնթարթում կկայծկլտան, ձեռքս մոտեցնեմ սրտիդ, ձեռքովդ կպիր ձեռքիս, թող կայծից բռնկվի սիրտդ, թող որ զգաս, թող ցույց տամ քեզ անծանոթ տիեզերքը, թող ցույց տամ քեզ մի բան, որը ես է կոչվում ու որին նույնիսկ ինքս չեմ տեսել. ես էգոիստ եմ, այո-այո… ես էգոիստ եմ,…